Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

Archive for the ‘Wojsławice’ Category

Geografia (polsky)

Miasteczko Wojsławice leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na terenie subregionu zwanego Działami Grabowieckimi. Rozlokowane jest na niedużym wzniesieniu wypiętrzającym się spośród podmokłych łąk doliny rzeki Wojsławki, prawego dopływu Wieprza, w pobliżu jej źródeł, w miejscu, gdzie krzyżują się lokalne drogi: Chełm-Grabowiec-Krasnystaw-Hrubieszów. Odległość Wojsławic od Chełma wynosi 24 km, a od Krasnegostawu – 30 km. […]

Dawne Czasy (polsky)

Dzieje osadnictwa w okolicach Wojsławic sięgają okresu neolitu. Świadectwem tego są liczne znaleziska archeologiczne. Najcenniejszym z nich jest kamienny grób skrzynkowy odkryty na polach wsi Poniatówka w 1934 roku, pochodzący w połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e.. Istnieją wzmianki, że podobne groby były znalezione w Hucie, Turowcu, Stadarni, Putnowicach. Z terenu samych Wojsławic znane są znaleziska archeologiczne […]