Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

Okoliczne Miejscowości (polsky)

Teren gminy Wojsławice jest w całości położony na obszarze działów Grabowieckich, które są subregionem wchodzącym w skład Wyżyny Lubelskiej. Najbardziej atrakcyjny pod względem turystycznym jest południowy skraj gminy, ze wsiami: Majdan Stary, Majdan Nowy, Trościanka. W okolicach Wojsławic przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne: szlak rezerwatów przyrody (zielony), biegnący z Wojsławickiego rynku przez Stadarnię, Sarniak i dalej w kierunku Chełma, a stamtąd do Urszulina oraz szlak kościuszkowski (niebieski), biegnący z Dubienki przez Raciborowice, Putnowice Wielkie, Wólkę Putnowicką, Hutę – kończy się w Wojsławicach pod pomnikiem Kościuszki.

Pod względem historycznym i turystyczno-krajoznawczym na uwagę zasługują niektóre z okolicznych miejscowości.

Czarnołazy – nieduża wieś położona w dolinie rzeki Wojsławki, na jej prawym brzegu, odległa o 4 km na północny zachód od Wojsławic. 25 maja 1940 roku hitlerowcy przeprowadzili tu akcję pacyfikacyjną, wiele osób rozstrzelano, a liczną grupę wywieziono do Niemiec.

Huta – wieś odległa o 4 km na północny zachód od Wojsławic, na trasie wiodącej do Turowca. W końcu XIX wieku była tu huta szkła Poletyłłów i cegielnia. We wsi odkryto cmentarzysko popielnicowe. W bezpośrednim sąsiedztwie Huty położony jest las sosnowy.

Kukawka – wieś położona przy trasie wiodącej do Kraśniczyna, odległa około 5 km na zachód od Wojsławic. Leży na stoku znacznego wzniesienia lessowego. W sąsiedztwie las ostrowski (od północy) i większy zespół lasów konieckich od południowego zachodu. W lesie, obok drogi prowadzącej z Kukawki do Olszanki znajduje się pochodzące z wczesnego średniowiecza grodzisko z zachowanym kolistym wałem. Uroczysko zwane jest „Zamczyskiem”. W czasie okupacji wieś i pobliski las stanowiły bazę dla partyzantów polskich i radzieckich.

Majdan Nowy – wieś odległa ok. 2,5 km na południowy wschód od Wojsławic. Leży na znacznym wzniesieniu lessowym. Wiele budynków zachowało pierwotny charakter. Spotkać tu jeszcze można zagrody typu okólnik, z podwórkiem podwórkiem wewnętrznym ograniczonym ze wszystkich stron zwartą zabudową. W najbliższej okolicy liczne głębokie i długie wąwozy przecinające sfalowany teren wysoczyzny. Na cyplu wierzchowinowym, w części wsi zwanej Pohulanka, grodzisko wczesnośredniowieczne z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów. W pobliżu wzniesienia wypływa źródło. W lesie, w pobliżu drogi prowadzącej do Popław, na powierzchni około 1 ha znajduje się skupisko 9 kurhanów.

Majdan Ostrowski – duża wieś, odległa ok. 6 km na północny zachód od Wojsławic, na lessowym wzniesieniu, w pobliżu kulminacji 269 m. Znana z tradycji rewolucyjnych. W okresie międzywojennym była tu komórka KPP.

Majdan Stary – wieś odległa 6 km na południe od Wojsławic. Leży w niezwykle malowniczej okolicy, skryta w znacznym obniżeniu terenu otoczona ze wszystkich stron wyniosłymi wzgórzami. Teren urozmaicony, o bogatym urzeźbieniu, poprzecinany licznymi, krętymi i głębokimi wąwozami.

Ostrów – wieś położona na lewym brzegu rzeki Wojsławki, na stoku wzniesienia (253 m), 6 km na zachód od Wojsławic. Zwarta zabudowa ulicowa. W pobliżu las mieszany.

Putnowice Wielkie – wieś położona na lewym brzegu rzeki Wełnianki (dopływ Bugu), w jej górnym biegu. Odległa o 9 km na północny wschód od Wojsławic. W pobliskim lesie zwanym Korytna, na powierzchni 13 ha znajduje się cmentarzysko kurhanowe, na którym rozsianych jest 47 niedużych kurhanów o wysokości ok. 1,5 m, ich średnica 4-8 m. Pochodzą one z wczesnego średniowiecza.

W odległym o 1,5 km Busieńcu (gm. Białopole), w lesie, w uroczysku Kopanka, znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko.

Roziecin – 2 km na południowy wschód od Wojsławic. Ulicówka o zwartej zabudowie. Położona w terenie falistym, pociętym licznymi malowniczymi wąwozami, których zbocza są porośnięte przez krzewy i z rzadka rozrzucone drzewa. W pobliżu nieduże lasy sosnowe. Znajduje się tu płyta pamiątkowa z napisem: „Tu poległ dnia 17 kwietnia 1944 roku major Mikołaj Fiodorow dowódca partyzantów radzieckich. Zginął on we wspólnej walce partyzantów polskich i radzieckich prowadzonej przeciwko hitlerowskiej ekipie pacyfikacyjnej, w obronie Wojsławic.”.

Turowiec – wieś położona w odległości 8 km na północny wschód od Wojsławic. Jedyną zabytkową budowlą jest dawna cerkiew junicka, obecnie kościół katolicki. Wzniesiona w 1832 roku przez Poletyłłów, rozbudowana została w drugiej połowie XIX wieku przez dobudowanie kruchty kwadratowej z wieżą. Budynek utrzymany w stylu klasycystycznym, jednonawowy, murowany, z drewnianym stropem. Wystrój wewnętrzny skromny. Zewnątrz posiada zaokrąglone narożniki z pilastrami oraz kostkowy gzyms wieńczący, późniejsze oszkarpowania. Zwieńczony jest dwoma prostymi szczytami. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. W okolicy jest las sosnowy.

W pobliskiej Maziarni urodził się Stanisław Brzozowski, krytyk literacki, 4 filozof i powieściopisarz Młodej Polski.

Trościanka – nieduża wieś na południowy wschód od Wojsławic. Leży w sąsiedztwie Majdanu Starego, wśród malowniczych wzgórz, w bogato urzeźbionym terenie lessowym z licznymi wąwozami, w całkowitym odosobnieniu.

W pobliżu, w odległości 2 km na zachód leży wieś Olszanka, odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy, za pomoc i współpracę z partyzantami w okresie okupacji. W kwietniu 1944 roku hitlerowcy przeprowadzili pacyfikacje wsi, spalili wszystkie zabudowania i zamordowali 103 mieszkańców, w tym 10 dzieci i 44 kobiety. 15 osób spalono żywcem. Ciała rozstrzelanych i resztki zwęglonych zwłok pochowano na cmentarzu w Bończy.

Przyjąć z http://wojslawice.fm.interia.pl


Categorised as: Wojsławice


Comments are closed.