Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

RECENZE: Andrzej Pilipiuk, Vezmi černou slepici

 

Kdyby Vandrovec nechlastal, mohli jsme v třicátém devátém skopčáky vypráskat až za Rýn.“

polský maršál Edward Śmigły-Rydz

Kdyby Vandrovec nechlastal, nebyl by to Vandrovec.“

polský historik Andrzej Pilipiuk

Historická role Jakuba Vandrovce pro formování současné státnosti našich severních sousedů je nezpochybnitelná; spolu s klasikem můžeme bez zaváhání tvrdit, že Vandrovcův příběh se jako tenká (krvavě) rudá linie táhne dějinami Polska dvacátého a jednadvacátého století. V již klasické sbírce povídek Vezmi černou slepici zachycuje Vandrovcův dvorní životopisec Andrzej Pilipiuk formou krátkých příběhů osudové (i méně osudové) okamžiky života tohoto génia z Vojslavic. Tentokráte se Pilipiuk v historické sondě zaměřuje na momenty komorní až intimní (rozumějte chlast, drobná kriminalita a venkovské vymítání), které pomáhají dokreslit postavu polského exorcisty nejen z pohledu jeho státotvorného a dějinného působení, ale umožňují rovněž poznat nejniternější obsah jeho duše křehké jako sovětská armatura.

Českému čtenáři je historik a novinář Pilipiuk dobře znám doposud pětisvazkovou freskou mapující život a dílo ďáblovo vojslavického rodáka (namátkou Kroniky Jakuba Vandrovce, Záhada Kuby Rozparovače či na lidové zvyky zaměřená sbírka s lakonickým názvem Věšet každý může). Přesto si na tomto místě dovolím věnovat několik slov samotnému Vandrovcovi. Tento zemitý amatérský vymítač v nejlepších letech (alias v aktivním důchodu) v sobě spojuje slovanskou bodrost s rázovitou mazaností, jež ruku v ruce s šedinami ozdobila jeho ušlechtilé skráně. Hlavní náplň činnosti maestra Vandrovce tvoří konzumace přiměřeného (?) množství lihovin, účast na sociálním životě vojslavické domorodé komunity a boj s rozličnými nepřáteli – s komunisty, upíry, komunistickými upíry, nacisty, ufony, úředníky a nepřizpůsobivými sousedy. Mezi jeho zbraně patří vyjma šarmu a bystré mysli (ehm…) také věky nastřádaná lidová moudrost a démon alkoholu, jenž stejně jako oheň je v Jakubových rukou dobrým sluhou, nikoliv zlým pánem.

Za pozoruhodnou můžeme považovat skutečnost, že ačkoliv se jedná o odbornou literaturu faktu, dokázal životopisec vystihnout momenty ze života polského velikána nejen poučně, ale i zábavně. Není divu, že kniha byla doporučena polským ministerstvem školství jako metodická příručka vyučujícím občanské výchovy (pro ukázku tolerantního přístupu k menšinám), moderních dějin Polska (pro demystifikační charakter šedých míst historie našich severních sousedů) a chemie (o destilaci alkoholu se zvídavý a přičinlivý školák dozví mnoho praktických informací). Nejen odlehčený tón a vtipné pointy činí z celkem devatenácti biografických zlomků dílo, jež by nezasvěcený laik mohl považovat za humornou fantasy ze soudobého Polska. Humornost spočívá v duchaplných postřezích hlavního hrdiny a jeho vytříbenému vkusu pro jemný vtip.

Ačkoliv i zde je Vandrovec účasten velkých dějinných událostí (příběh Lenin či Titanic), těžiště sbírky spočívá spíše v lokálnějších historkách. Již titulní kapitola Vezmi černou slepici, která líčí mnohdy problematické a konfliktní sousedské vztahy mezi venkovským lidem (idylický obraz vesnice zde vezme rychle za své), představuje Vandrovce jako muže, jemuž není radno s prominutím chcát do mlíka, protože pomsta agilního staříka je spolehlivější než švýcarské hodinky. S motivem spáchaného příkoří a jeho nápravy rukou mstitele pracují i pro folkloristy neocenitelné příběhy Dokonalá vražda, Příležitost či Problémy. Tématu každodenní tvrdé práce se věnuje Lihovod, příběh z polsko-ukrajinského pohraničí, v němž Jakub vystupuje coby bojovník za práva lidu vůči vrchnosti (na prvním místě logicky bojuje proti útlaku nejvyššímu, tedy omezování volného toku alkoholu přes hraniční linii). V hlubokém vyprávění Jurajský park se ukáže, že přičinlivost a pracovitost nemusí vždy vést k společenskému ocenění ze strany příslušníků bezpečnosti, což představuje ponaučení vskutku nadčasové.

V souhrnu lze Pilipiukův biografický opus jen doporučit ke studiu, díky svižnému zpracování historických podkladů nabízí autor pro mnohé překvapující až šokující exkurs nejen do nejvyšší světové politiky (Lenin 2: Něco přečkalo), ale i do prosté a čisté duše venkovana, jenž si svou bodrostí v ničem nezadá ani s babičkou Boženy Němcové. Ačkoliv při čtení celé knihy na jeden zátah budou některé motivy patrně působit jako mírně recyklované, vzhledem k poutavosti Pilipiukova výkladu lze jeho dílo jen stěží číst po částech. Čtenáři předchozích svazků budou potěšeni neklesající kvalitou, zatímco publikum s Vandrovcovými osudy doposud neseznámené bude překvapeno, jaká tajemství může ukrývat poklidná krajina východního Polska, jejíž reálným socialismem formovaný genius loci prostupuje každou řádkou knihy.

Při plánování dlouhodobé politiky Spojených států v oblasti Blízkého východu jsem se vždy řídil nejlepším zdrojem, který o situaci ve Východní Evropě máme – životopisem Jakuba Vandrovce.“

George W. Bush, prezident USA

Disclaimer: Výše uvedený text obsahuje řadu hrubých dezinterpretací a lživých výroků, jejichž cílem je v žoldu světového imperialismu poškodit Polskou lidovou republiku, komunistickou stranu a samotný venkov. Všechny uvedené postavy jsou fiktivní a jejich podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná. Během psaní textu nebylo ublíženo žádnému zvířeti a kupodivu nebyla vypita žádná samohonka.

Anotace: Tentokrát se dovíte, co se stalo, když proběhla restituce hraběcího majetku, co vlastně vykopali archeologové a jak to bylo s Titanikem. Všichni, kdo si tohoto nehrdinského hrdinu oblíbili, určitě nebudou zklamáni, a čtenáři, jimž se starý ochmelka připlete do cesty poprvé, se určitě alespoň usmějí; kniha je plná neostříleného humoru a s věcmi vážnými se v ní zachází… nevážně.

Povídky:

 • Vezmi černou slepici (Weźmisz czarno kure…)
 • Problémy (Problemy)
 • Lihovod (Bimbrociąg)
 • Dům bez klik (Dom bez klamek)
 • Dřevěný rozum (Drewniany umysł)
 • Děda (Dziadek)
 • Lenin (Lenin)
 • Lenin 2: Něco přečkalo (Lenin 2: Coś przetrwało)
 • Příležitost (Okazja)
 • Poslední služba (Ostatnia posługa)
 • Nález (Znalezisko)
 • V kamenném kruhu (W kamiennym kręgu)
 • Životní pojistka (Ostateczna polisa na życie)
 • Jurajský park (Park Jurasicki)
 • Reprivatizace (Reprywatyzacja)
 • Zpověď (Spowiedź)
 • Titanic (Titanic)
 • Dokonalá vražda (Zbrodnia doskonała)
 • Sanitka (Pogotowie)    

Vezmi černou slepici /Wezmisz czarno kure…/
Andrzej Pilipiuk
Nakladatel: Laser-books
Překlad: Pavel Weigel
Obálka: Andrzej Łaski
Redakce: Tomáš Jirkovský, Helena Šebestová
Rok vydání: 2011
Počet stran: 320
Rozměr: 125 x 195
Provedení: paperback
Stav: nové vydání

Převzato: http://www.sarden.cz/recenze-andrzej-pilipiuk-vezmi-cernou-slepici


Categorised as: Recenze


Comments are closed.