Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

Geografia (polsky)

Miasteczko Wojsławice leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na terenie subregionu zwanego Działami Grabowieckimi. Rozlokowane jest na niedużym wzniesieniu wypiętrzającym się spośród podmokłych łąk doliny rzeki Wojsławki, prawego dopływu Wieprza, w pobliżu jej źródeł, w miejscu, gdzie krzyżują się lokalne drogi: Chełm-Grabowiec-Krasnystaw-Hrubieszów. Odległość Wojsławic od Chełma wynosi 24 km, a od Krasnegostawu – 30 km.

Krajobraz okolicznych terenów jest urozmaicony, typowo lessowy, charakteryzujący się bogatym urzeźbieniem, licznymi wąwozami i sfalowaniami terenu. Wojsławickie wąwozy osiągają długość 1,5 do 2 km przy średniej głębokości ok. 12 m. Najczęściej porośnięte krzewami i zadrzewione, tworzą niezwykle malownicze zakątki. Miejscowa ludność nazywa je “debrami”. Wzniesienia dochodzą do 290 m, a najwyższe z nich w okolicy Majdanu Nowego sięga 307 m n. p. m. (dolina Wojsławki położona jest na poziomie 220 m). Wysokości względne dochodzą tu do 70 i więcej metrów. Pod powłoką lessową, grubą na 15-20 m kryje się wszędzie podłoże kredowo-marglowe.

Poza glebami lessowymi w okolicy Wojsławic występują też czarnoziemy (Putnowice, Turowiec, Krasne), gleby gliniaste (Trościanka, Majdan Nowy, Popławy), rędziny (Ostrów, Majdan Ostrowski) i piaski (Stadarnia, Czarnołazy, Huta). Ogólnie biorąc ziemia jest tu urodzajna, w większości pszenno-buraczana.

Nawodnienie terenów stanowiących okolice Wojsławic jest ubogie, źródła są nieliczne, poziom wód gruntowych głęboki. Poza rzeką Wojsławką z jej drobnymi dopływami, przez tereny gminy Wojsławice przebiega w swym górnym biegu Wełnianka, lewy dopływ Bugu. Między źródłami tych rzek, wzdłuż linii Huta-Poniatówka-Nowy Folwark, przebiega dział wodny między dorzeczem Bugu i Wieprza.

Lasy, podobnie jak w całej Wyżynie Lubelskiej, są tu nieliczne. Większe nieco skupisko leśne występuje w rejonie wsi Poniatówka na północ od Wojsławic. Przecina je szosa chełmska.

W lesie tym znajduje się skupisko naturalnego buka, stanowiące najdalej na północny wschód wysunięte stanowisko wysypowe tego gatunku. Rośnie tu, wśród sadzonego drzewostanu sosnowego, kilkusetletni buk o obwodzie pnia 3,07 m i 21 m wysokości, zaliczany do pomników przyrody. W sąsiedztwie Kukawki, już poza granicą gminy Wojsławice, występuje większy kompleks lasów bonieckich z mieszanym drzewostanem bukowo-sosnowym. Las sosnowy pokryw też wzniesienia w rejonie wsi Huta. Krajobraz ciągnący się pasem równoleżnikowym wzdłuż południkowej granicy województwa i doliny Wojsławki sięgając do miejscowości: Krasne, Maziarnia, Turowiec, Putnowice i dalej aż po lasy strzeleckie nad Bugiem ma charakter rolniczo-leśny. Najbardziej malownicze rejony występują w okolicy wsi Majdan Stary i Trościanka. Wąwozy są tu szczególnie liczne, a wzniesienia duże, o długich, stosunkowo stromych stokach. Doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych i do pieszych wędrówek latem.

Przyjąć z http://wojslawice.fm.interia.pl/


Categorised as: Wojsławice


Comments are closed.