Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

Protokol o zadržení

Wojslavice, 6.9.1985

Protokol o zadržení

Jméno a příjmení: Jakub Vadrovec
Narozen: Kolem roku 1900. Přesné datum si nepamatuje.
Bydliště: Starý Majdan, obec Wojslavice
Vzdělání: 3 třídy obecné školy (ještě za cara). Nyní podle vlastního tvrzení negramotný (druhotný analfabetismus).
Původní povolání: Žádné údaje. Zadržený odmítl vypovídat.
Současné povolání: Příživník notoricky odmítající práci. Stíhán za pytláctví a pálení kořalky, dále za ničení majetku vyšetřovacích orgánů.
Známí: Semen Korčaško: ruský monarchista, Josef Pačenko: výrobce domácí kořalky, Pavel Markowski: kněz.
Poměr ke společens. zřízení: Krajně negativní.
Důvod zadržení: Rozkopání hrobu na farním hřbitově za účelem zneuctění pozůstatků pomocí osikového kůlu. Zadržen při činu.

Categorised as: Jakub Vandrovec


Comments are closed.